Het project is uitverkocht

Archeologisch onderzoek afgerond: bouwrijp maken Onder de Toren gaat van start

09 september 2022

Middeleeuwse kookpotten, prachtige urnen, dierenbotten en de zeer bijzondere vondst van een grafveld uit de Merovingische tijd (tussen de 6e en 8e eeuw na Christus). Allemaal unieke vondsten in Groessen, op het terrein waar nieuwbouwwijk ‘Onder de Toren’ wordt gebouwd. Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd door archeologen van onderzoeksbureau RAAP. De archeologische veldwerkzaamheden zijn afgerond en binnenkort start Heesakkers Infra in opdracht van Hoedemakers bouw en ontwikkeling met het bouwrijp maken van de projectlocatie. 

Het archeologische onderzoek
In 2020 heeft onderzoeksbureau RAAP in opdracht van Hoedemakers een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek toonde gelijk aan dat Onder de Toren al vroeg in onze geschiedenis een populaire plaats was. Er werden resten gevonden van verschillende boeren erven uit de middeleeuwen en een crematiegrafveld uit de Merovingische tijd (tussen de 6de en de 8ste eeuw na Christus). Graven uit deze periode zijn erg zeldzaam en vertellen ons veel over de geschiedenis van Groessen. 


Nog meer resten gevonden
Na weken van opgraven is onlangs het veldonderzoek afgerond. Het onderzoek heeft nog meer resten opgeleverd dan RAAP in het vooronderzoek had ingeschat: in totaal 47 graven, waarvan meerdere middeleeuwse. Ook bleek dat er op de vroegere erven grote boerderijen en schuren stonden. Uit grote waterputten kon vers water worden gehaald. Het aanbod van vondsten is zeer gevarieerd. Middeleeuwse kookpotten, grote urnen en diverse dierenbotten, die men gebruikte als naalden of schaatsen. Op dit moment is het onderzoeksbureau bezig met vondstenverwerking en het invoeren van alle verzamelde gegevens. Uiteindelijk komt er een rapport over de vondsten. Alle vondsten zijn momenteel in het bezit van RAAP en worden na het onderzoek overgedragen aan het provinciaal depot in Nijmegen. 

De planning
Op projectlocatie ‘Onder de Toren’ komt een groene woonwijk met nieuwbouw voor een breed publiek: van starterswoningen, levensloopbestendige woningen tot vrijstaande huizen. Nu op deze locatie de archeologische veldwerkzaamheden zijn afgerond start Hoedemakers binnenkort met de eerste voorbereidingen voor de bouw van de woningen.

Foto boven: proefsleuven en opgravingen op projectlocatie Onder de Toren.
Foto beneden: de  opgraving van een unieke middeleeuwse urn.

« ga terug