Het project is uitverkocht

Bouw Onder de Toren in Groessen in 2022 van start

19 februari 2021

De gemeente Duiven hoopt dat medio 2022 kan worden begonnen met woningbouw op de locatie ‘Onder de Toren’ in Groessen. Er komen 25 merendeels ‘betaalbare’ woningen. Het wordt het eerste grotere woningbouwproject in Groessen sinds het plan-Diesfeldt.

Onder de Toren komt op een weiland schuin tegenover de Sint-Andreaskerk, aan de overkant van de Dorpstraat. Van woningbouw op die locatie is al heel lang sprake, maar het kwam er nooit van. Dat veranderde in 2013 toen de Dorpsraad Groessen een dorpsvisie presenteerde. Naar aanleiding daarvan werd een plan ontwikkeld voor het dorpshart inclusief Onder de Toren.

Dat leidde in juni vorig jaar tot een intentieovereenkomst, die werd ondertekend door de dorpsraad, ontwikkelaar Hoedemakers, de gemeente en Peter Bosman. Laatstgenoemde is de buurman van het beoogde wijkje. Hij overwoog aan te sluiten door drie vrijstaande woningen te bouwen op zijn grond. Bosman is inmiddels afgehaakt: “De opbrengst stond niet in verhouding tot de risico’s en de inspanningen. Ik ben geen projectontwikkelaar en ik vind het ook niet leuk om te doen.”

Afgelopen december heeft Hoedemakers een plan gepresenteerd voor 25 woningen voor starters, doorstromers, samengestelde gezinnen, een- en tweepersoonshuishoudens en senioren. Het zwaartepunt komt te liggen op betaalbare woningbouw, maar er worden ook vier duurdere woningen gebouwd. De projectontwikkelaar is momenteel bezig met de uitwerking van het plan. In het voorjaar wordt een informatiebijeenkomst gehouden. Het is de bedoeling dat het bestemmingsplan nog dit jaar door de gemeenteraad wordt vastgesteld. In dat geval kan de bouw medio 2022 beginnen.

Archeologisch onderzoek
Omdat Onder de Toren een locatie is met een hoge archeologische ‘verwachtingswaarde’ is eerst archeologisch onderzoek met proefsleuven uitgevoerd. Hierbij zijn inderdaad waardevolle resten gevonden. Daarom wordt het hele terrein onderzocht, in de hoop meer te weten te komen over de historie van Groessen. Lokale amateurarcheologen kunnen meehelpen. Het onderzoek moet klaar zijn als met de bouw wordt begonnen.

« ga terug