Het project is uitverkocht

Eerst archeologie, daarna woningbouw in Groessen

18 november 2020

Eind 2019 hebben Dorpsraad Groessen, Hoedemakers Bouw en Ontwikkeling en Buro Sant & Co Landschapsarchitectuur een aantal plannen voor het dorpshart van Groessen gepresenteerd: een geactualiseerde landschapsvisie en een stedenbouwkundig ontwerp voor de ontwikkeling van 25-30 woningen voor starters en senioren.

Dit jaar zijn partijen een intentie overeenkomst aangegaan en is archeologisch onderzoek verricht. Dorpsraad, Hoedemakers, Bosman en gemeente Duiven hebben met elkaar afgesproken samen te werken in de ontwikkeling van woningbouw, passend binnen de totale woningbehoefte in Groessen. Deze ontwikkeling krijgt gestalte op de locaties ‘Onder de Toren’ en ‘Bosman’ gelegen in de hoek van Dorpstraat en Heiliglandsestraat.

Betaalbare woningen
Gebouwd worden betaalbare woningen, met voldoende differentiatie in woningtypen en passend binnen de opgestelde landschapsvisie en de nadere uitwerking in het woningbouwplan. Deze zijn beide in 2019 uitgevoerd door Sant & Co.

Dit voorjaar is een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op de locatie van de toekomstige woningen. Bij dit onderzoek zijn vondsten met een hoge archeologische waarde aangetroffen. Het betreft onder meer graven uit de vroege middeleeuwen en landschappelijke vondsten: een oude beekloop. Deze vondsten liggen redelijk dicht onder de oppervlakte. Het is niet mogelijk om woningen op deze locatie te bouwen zonder schade aan deze vondsten toe te brengen. Duidelijk is in ieder geval dat deze vondsten eerst veilig gesteld moeten worden voordat de bouw van de woningen zijn aanvang kan krijgen. Momenteel stelt een archeologisch bureau hiervoor een plan van aanpak op, op basis waarvan de benodigde archeologische werkzaamheden worden uitgevoerd.

Nieuw bestemmingsplan
Het stedenbouwkundig ontwerp, dat aangeeft waar woningen, parkeerplaatsen, groen enz. komen, wordt de komende periode verder uitgewerkt en vervolgens vertaald in een nieuw bestemmingsplan. De landschapsvisie en het stedenbouwkundig ontwerp van Sant & Co dienen hierbij als basis. “De verwachting is dat in de loop van 2021 het bestemmingsplan in procedure gebracht kan worden”, meldt de Dorpsraad Groessen.

« ga terug