Het project is uitverkocht

Kansen voor jongeren en senioren in Groessen

24 maart 2021

In het centrum van Groessen worden 25 tot 27 woningen gebouwd binnen het nieuwbouwproject Onder de Toren. Het initiatief hiervoor kwam mede uit de koker van de dorpsraad. “Een ruim opgezet plan met betaalbare woningen voor zowel jongeren als senioren om de leefbaarheid van Groessen een impuls te geven”, vertelt Theo Kampschreur. Als adviseur van de dorpsraad en gemeente Duiven is hij betrokken bij de ontwikkelingen.

Theo omschrijft Groessen als een mooi landelijk dorp met een rijk verenigingsleven. “Er is veel te lang te weinig gebouwd. Dan trekken mensen weg uit Groessen. Dat was een belangrijke zorg bij de inwoners, bleek uit een enquête van de dorpsraad. Die vormde onder andere de input voor een nieuwe visie voor het dorpshart. Naast woningen was het toevoegen van groen een speerpunt.” Mede door Onder de Toren krijgt het centrum een boost. “Ook het dorpsplein wordt aangepakt en er is aandacht voor de veiligheid van de toegangswegen.”

Positieve reacties
De reacties van inwoners van Groessen op het plan zijn positief. “Zeker vanuit de doelgroep”, lacht Theo. Maar de aandachtspunten worden zeker niet vergeten. “Vooral bij de direct aanwonenden waren vragen met betrekking tot hun uitzicht en bijvoorbeeld wat komt er aan groen”, legt Theo uit. “We hebben het eerste plan ook aangescherpt na gesprekken met de omgeving.” En is de rol van Theo nu uitgespeeld? “Nee hoor, met interesse blijf ik het project volgen en we houden natuurlijk goed in de gaten of alle afspraken nagekomen worden.”

Op dit moment worden de plannen voor Onder de Toren door Hoedemakers bouw en ontwikkeling verder uitgewerkt. Ook wordt gestart met het uitvoeren van diverse onderzoeken en het opstellen van het bestemmingsplan. Dat moet volgens planning in de  tweede helft van dit jaar in procedure worden gebracht. Ook worden er volgend jaar archeologische opgravingen gedaan op het terrein voordat de bouw zal starten. “Bij proefopgravingen zijn er resten uit de laat Romeinse tijd en de vroege Middeleeuwen gevonden. Leuk om zo ook meer te weten te komen over de historie van Groessen!”

« ga terug