Het project is uitverkocht

Nieuwe fase voor woningbouwplan ‘Onder de Toren’

09 februari 2021

Naar aanleiding van de Dorpsvisie uit 2013 heeft Dorpsraad Groessen samen met Buro Sant en Co een plan ontwikkeld voor het dorpshart van Groessen. Het woningbouwplan ‘Onder de Toren’ is daar onderdeel van. De Dorpsraad heeft hierbij een belangrijk doel voor ogen: betaalbare woningbouw voor Groessen. Het plan is eind 2019 gepresenteerd aan de inwoners van Groessen. Als alles volgens plan verloopt, start de bouw medio 2022 en gaat de wens van de Dorpsraad en veel inwoners van Groessen in vervulling.

Planuitwerking
Op dit moment worden de plannen door Hoedemakers bouw en ontwikkeling verder uitgewerkt. Ook wordt gestart met het uitvoeren van diverse onderzoeken en het opstellen van het bestemmingsplan, dat volgens planning in de 2e helft van 2021 in procedure wordt gebracht. Bij de uitwerking van het plan zijn het inpassen van de gronden voor Schutterij EMM, parkeren, waterberging voor de afvoer van regenwater en de woningarchitectuur belangrijke aandachtspunten. Alle betrokkenen werken samen aan een divers en betaalbaar plan voor een brede doelgroep in Groessen.

Onderzoek Archeologie
De woningbouwlocatie bevindt zich op een plek met een ‘hoge archeologische verwachtingswaarde’. Om dat verder te onderzoeken is een eerste archeologisch onderzoek met proefsleuven al uitgevoerd. In de proefsleuven zijn voorwerpen met een hoge archeologische waarde gevonden. Daarom is er een plan gemaakt om het hele bouwterrein te onderzoeken. Lokale amateurarcheologen krijgen de mogelijkheid om hier een rol in te spelen. Op deze manier wordt een belangrijk stuk historie van Groessen zichtbaar en bewaard. Het onderzoek is klaar vóórdat de bouw start.
Op een later tijdstip worden de uitkomsten uit het archeologisch onderzoek met de bewoners van Groessen gedeeld.

Informatiebijeenkomst
Voor geïnteresseerden wordt komend voorjaar een informatiebijeenkomst gepland, waarbij de plannen verder worden toegelicht en er gelegenheid is om hierop te reageren. Dit organiseren we het liefst op locatie. Meer informatie hierover volgt.

« ga terug