Het project is uitverkocht

Ondertekenen intentieovereenkomst

04 juni 2020

Voor de ontwikkeling van woningbouw in Groessen is in opdracht van de Dorpsraad een schetsplan voor het dorpshart van Groessen gemaakt als uitwerking van het dorpsplan uit 2013 door Buro Sant & Co. In dit Dorpsplan is ook een stedenbouwkundige opzet gemaakt voor de locatie Onder de Toren, gelegen in de hoek van de Heiliglandsestraat en de Dorpstraat. De grondeigenaren van deze locatie, Hoedemakers Bouw en Ontwikkeling en Peter Bosman maar ook andere belanghebbenden en betrokkenen waaronder schutterij EMM zijn hierbij betrokken door de Dorpsraad.

Ondertekening
Uitgangspunt is dat de woningbouw gerealiseerd wordt van, door en voor Groessen met name gericht op starters en senioren Voor de verdere ontwikkeling is een intentieovereenkomst opgesteld tussen de grondeigenaren, gemeente en de Dorpsraad waarbinnen de ontwikkeling verder wordt vormgegeven. Deze werd op 4 juni 2020 ondertekend door het College van B&W Gemeente Duiven, Dorpsraad Groessen, Bosman Opleidingen en Hoedemakers bouw en ontwikkeling.

Wethouder Johannes Goossen: “Het zou echt van betekenis zijn als dit mooie plan binnen afzienbare tijd tot ontwikkeling mag komen. Samen met alle betrokkenen zetten we volgende week al een volgende stap. De gemeente wil zich hier hard voor maken, daarvoor hebben we iedereen nodig.”

« ga terug