Het project is uitverkocht

Woonplan ‘Onder de Toren’ wordt zichtbaar

02 maart 2021

In 2013 was het al een belangrijk thema van de Dorpsvisie; woonmogelijkheden voor jongeren en senioren. Nu, bijna 8 jaar later, wordt zichtbaar dat daar daadwerkelijk invulling aan gegeven wordt. Op woensdag 31 maart wordt het bouwbord voor het woonplan ‘Onder de Toren’ onthuld, in de wei (wat inmiddels al meer op een bouwterrein lijkt) aan de Dorpstraat tegenover Palm.

De plaatsing van het bouwbord betekent niet dat de bouw binnenkort al zal beginnen. De planning is dat de schop medio 2022 in de grond gaat, ná dat de archeologische opgravingen (waar ook amateurarcheologen aan mee kunnen werken) zijn afgerond.

Binnenkort gaat de architect aan de slag met het ontwerpen van de woningen. Ook dit zal in samenspraak gaan met een delegatie van de Dorpsraad om tot een zo mooi mogelijke inpassing in ons Groessens dorpshart te komen.

Zodra de plannen concreter zijn, zullen er ook informatieavonden georganiseerd worden voor omwonenden en geïnteresseerden. Wanneer dat zal zijn hangt af van de voortgang van het project.

« ga terug